Aviation History of Switzerland


Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü


Jaeger G Geneve - II.

AK's VERLEGER > Jaeger G Geneve

Jaeger Georges Geneve
7000 - 7499

Geneve
Air France - Caravelle

Kennung:
Datum: 1961

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7024
Format: Kleinformat

Geneve
TWA Constellation

Kennung:
Datum:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7024
Format: Kleinformat

Geneve
Kennung:
Datum:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7024
Format: Kleinformat

Geneve
Swissair DC-8

Kennung:
Datum:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7029
Format: Kleinformat

Geneve
Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7029
Datum:
Format: Kleinformat

Geneve
Ort:
Kennung: HB-IRS

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7029
Datum:
Format: Kleinformat

Geneve
Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7030
Datum:
Format: Kleinformat

Geneve
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7030
Datum:
Format: Kleinformat

Geneve
Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7046
Datum: 1951
Format: Kleinformat
Grossformat Nr. 8049

Geneve
Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7046
Datum: 1948
Format: Kleinformat

Douglas DC-8
sur la ville de Geneve

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7046
Datum: 1965
Format: Kleinformat

Geneve
Air India - Constellation

Kennung:
Datum:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7046
Format: Kleinformat

Geneve
Kennung:
Datum:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7066
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7071
Datum: 1968
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7071
Datum: 1968
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7076
Datum:
Format: Kleinformat

Geneve
Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7099
Datum: 1958
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7109
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7113
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7257
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7257
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7281
Datum: 1951
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7281
Datum: 1951
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7282
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Kennung:
Air France Douglas Quadrimoteur
Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Datum:
Nr.: 7282
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7283
Datum: 1951
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7283
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Kennung:

Datum:
Publisher: Ed. Jaeger, Geneve

Nr.: 7284
Format: Gross- u. Kleinformat

Lockheed Constellation
T.W.A

Kennung:

Datum:
Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7284
Format: Klein

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7285
Datum:
Format: Kleinformat

Aéroport Intercontinental
de Genève - Cointroin

Kennung:

Datum: 1947
Publisher: Ed. Jaeger, Geneve

Nr.: 7285
Format: Kleinformat

DC 4
Swissair

Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7287
Datum:
Format:

Sur Lausanne
Ort:
Kennung:

Publisher: Ed. Jaeger, Geneve
Nr.: 7413
Datum:
Format:

Jaeger Georges Geneve
7000 - 7499

Home | GESCHICHTE | AVIATIK CH | LUFTWAFFE CH | AIRPORT'S CH | DO-X / ZEPPELIN | AK's VERLEGER | DIVERSES | Sitemap


Untermenü


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü