Aviation History of Switzerland


Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü


Mehrbildkarten III.

AIRPORT'S CH > LANDESFLUGHÄFEN SCHWEIZ > ZÜRICH - KLOTEN

Flughafen Zürich - Kloten
Mehrbildkarten - III.

6. Bild

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Photoglob, Zürich
Nr.: 6201
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: E. Baumann, Winterthur
Nr.: 299
Format: Gross

Flughafen
Zürich - Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: PERROCHET, Lausanne
Nr.: 6121
Format: Gross

1

1

Flughafen
Zürich - Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: PERROCHET, Lausanne
Nr.: 5671
Format: Gross

1

1

7. Bild

Flughafen
Zürich - Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: PERROCHET, Lausanne
Nr.: 6013
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: R. Suter, Oberrieden
Nr.: 10422
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Photoglob, Zürich
Nr.: 10775
Format: Gross

8. Bild

1

1

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Rowesa, Zürich
Nr.: 946-26?
Format: Gross

1

1

9. Bild

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.: 315
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: E. Baumann, Winterthur
Nr.: 349
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: E. Baumann, Winterthur
Nr.: 349
Format: Gross

1

1

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Beringer & Pampaluchi, ZH
Nr.: Z 294
Format: Gross

1

1

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Photoglob, Zürich
Nr.: 1874
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Photoglob, Zürich
Nr.: 10567
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Rowesa, Zürich
Nr.: 754-15
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Rowesa, Zürich
Nr.: 755-115
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Rowesa, Zürich
Nr.: 946-43
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: Rowesa, Zürich
Nr.: 8000-71
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: R. Suter, Oberrieden
Nr.: 4596
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: R. Suter, Oberrieden
Nr.: 19501
Format: Gross

Zürich Airport
Flughafen Kloten

Kennung:
Datum:
Publisher: R. Suter, Oberrieden
Nr.: 16729
Format: Gross

Flughafen Zürich - Kloten
Mehrbildkarten - III.

Home | GESCHICHTE | AVIATIK CH | LUFTWAFFE CH | AIRPORT'S CH | DO-X / ZEPPELIN | Sitemap


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü