Metzger A Lausanne - Aviation History Switzerland

Aviation History Switzerland
Direkt zum Seiteninhalt

Metzger A Lausanne

PUBLISHER > Metzger A Lausanne

Metzger A.  
Lausanne / VD

Ansichtskarten
Ohne Nummer

Messerschmitt Me 109
Kennung:  J-381
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.: 032
Format: Klein

Interieur Maison du Soldat
General Dufour Payerne
Kennung:  
Datum:  
Publisher:  Metzger, Lausanne
Nr.: 734
Kleinformat

Bücker Jungmann
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher:  A. Metzger, Lausanne
Nr.:    810
Format:  Klein

Bücker Jungmeister
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher:  A. Metzger, Lausanne
Nr.:    811
Format:  Klein

C 35
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Metzger, Lausanne
Nr.:   812
Format: Klein

C 35
Kennung: 190
Datum:
Publisher: Ed. Metzger, Lausanne
Nr.:   813
Format: Klein

Messerschmitt Me 109
Kennung:  J-370
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.:  816 + 817
Format: Klein

Messerschmitt Me 109
Kennung:  J-370
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.:  817
Format: Klein

Caserne de D.C.A.
Payerne
Kennung:  
Datum:  
Publisher:  Metzger, Lausanne
Nr.:   863
Kleinformat

Messerschmitt Me 109
Kennung:  J-381
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.:  931
Format: Klein

Junkers 52
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Metzger, Lausanne
Nr.:   939
Format: Klein

Metzger A.  
Lausanne / VD

Zurück zum Seiteninhalt